Sponsors & donateurs

Door onze sponsors kunnen we prachtige muziek teruggeven aan het publiek: hun bijdragen maken onze uitvoeringen mogelijk. Sponsorbijdragen worden gebruikt voor allerlei zaken op en rond concerten. Daaronder kunnen vallen: extra repetities, workshops, zaalhuur en promotie.

Onze sponsors zijn ons al jarenlang trouw. We stellen hen hieronder graag aan u voor.

Het koor is een stukje Beemster erfgoed, houdt klassieke muziek levend en vervult een sociale rol in de wijdere omgeving. Ik draag daar graag aan bij!

Helpt u ook mee?

Bel of mail  Anneke Goede (06 434 618 39) of Gerard Leenstra (0299 683 594).

Donateurs

Behalve sponsors dragen ook veel donateurs ons een warm hart toe.

U bent al donateur door ons één keer per jaar met € 10,00 financieel te ondersteunen. 

Uw steun draagt bij aan prachtige uitvoeringen en bovendien krijgt u € 2,50 korting op maximaal 2 entreekaarten per jaar.

Het rekeningnummer waarop u uw donatie kunt overmaken is:

  • NL 89 RABO 0365 422 770 
  • Onder vermelding van uw naam en “donateur 2023”