Naast de bijdragen van onze sponsors zijn er ook heel veel “vrienden” die Zangvereniging Harmonie een warm hart toedragen.

U kunt ook “vriend(in)” worden van onze vereniging door ons één keer per jaar met € 10,00 financieel te ondersteunen. Ieder jaar benaderen we onze trouwe donateurs en zoeken er weer nieuwe “vrienden” bij. Uw steun draagt bij aan prachtige uitvoeringen.

Bovendien krijgt u € 2,50 korting op maximaal 2 entreekaarten.

Het rekeningnummer waarop u uw donatie kunt overmaken is:

  • NL 89 RABO 0365 422 770 
  • Onder vermelding van uw naam en “donateur 2021”

Dank je wel!