Het ledenaantal groeit gestaag!

We groeien nog steeds als koor, niet alleen in kwaliteit onder bezielende leiding van onze dirigent Gerard Leegwater, maar ook in ledenaantal. Vooral de tenoren en bassen hebben nieuwe stemmen mogen verwelkomen en dat is geweldig! Inmiddels naderen we weer het aantal van 50. Maar nieuwe leden van alle stemsoorten zijn en blijven zeer welkom bij ons.

Notitie protestteam voor College en gemeenteraad in Beemster vs 2

Deze notitie is in april gestuurd door het Platform Stil in de Beemster aan de fractievoorzitters en het College. Namens Zangvereniging Harmonie zijn Joris en Carla deelnemers aan het Platform.