Zomervakantie, Zondagmarkt en Gemeenschapsveiling

Met veel plezier stonden we vorig jaar achter de kraam!

Momenteel genieten we van een heerlijke zomervakantie die duurt tot dinsdag 20 augustus.
Dan gaan we met frisse moed verder waar we begin juli zijn gestopt: met het verder instuderen van het Stabat Mater van Jenkins en het Miserere van Allegri (met medewerking van 4 prachtig jonge solisten).

Zondag 1 september zijn we weer present op de jaarlijkse Zondagmarkt in Middenbeemster, waar we weer allerlei koopjes aanbieden, ten behoeve van de verenigingskas.

Zaterdag 12 oktober is er een grote gemeenschapsveiling in de kantine van Sportcentrum de Kloek te Middenbeemster. Zangvereniging Harmonie heeft samen met Beemsters Fanfare en Beemster Accordeonvereniging (BAV) het initiatief genomen tot de oprichting van Stichting Gemeenschapsveiling Beemster. Onder de vlag van deze stichting worden heel veel kavels door inwoners van- en bedrijven in de Beemster aangeboden, die door een professionele veilingmeester onder de hamer worden gebracht. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan verenigingen en stichtingen waarvan leden zich hebben ingezet om de veiling tot een groot succes te maken. Meer informatie over de veiling is te vinden op de website van de veiling: https://gemeenschapsveilingbeemster.nl/. Op 22 augustus is er een 2e avond voor vrijwilligers in Buurthuis Zuidoostbeemster, aanvang 20.00 uur.

Zondag 17 november is onze jaarlijkse matinee uitvoering in de Keyserkerk. Meer informatie over het programma volgt, houdt u de website in de gaten.

Kortom, Zangvereniging Harmonie is ook dit jaar op vele fronten actief.

Gespot in de tent op het IJsbaanterrein, Beemster Kermis 2019

Femke Leek, sopraan

Femke Leek, sopraan

Femke Leek is een mooie sopraan uit de Beemster. Al vanaf haar zesde zong ze bij de koren van Muziekschool Waterland, waardoor ze heeft meegedaan aan opera’s van de De Nationele Opera en reizen heeft gemaakt in het buitenland. Nu richt ze zich vooral op het zingen van duetten met Fransje Christiaanse, waarmee ze ook een eigen koortje heeft opgericht, genaamd NoStrA (No Strings Attached).

Naast het zingen in groepsverband, zingt ze ook veel solopartijen bij verschillende koren, waarbij ze al eerder de Opperheks in Dido en Aeneas (Purcell), het Domine Deus (Vivaldi), Laudate Dominum (Mozart), Jubilate Amen (Bruch) en Benedictus (Haydn) vertolkte bij de Zangvereniging Harmonie. In het verleden heeft ze als soliste op het Yo-festival gestaan, was ze finalist bij het Carla Leurs concours, heeft ze meegedaan aan het Festival Hoorn Oude Muziek Nu en heeft ze de titelsongs ingezongen voor de film Moonlight (Paula van der Oest) en voor het luisterboek van Manja Siebrecht van het Nederlands Kindertheater. Daarnaast is ze het vertrouwde gezicht (en geluid) in de Protestantse Gemeente Beemster, waarbij ze zowel speciale- als wekelijkse kerkdiensten opluistert met muziek. Dit doet ze ook bij kerken in de regio.

Naast zangeres is Femke ook werkzaam als logopedist en is ze actief bezig met de juiste uitspraak en het gebruik van de stem.