Harmonie zingt zomers!

Op zondag 25 juni a.s. om 15.00 uur zingen we een mooi zomerconcert in de Keyserkerk. Het programma bestaat uit Koralen van Bach, koordelen uit Dido & Aeneas, liederen van Bruckner en het zo bekende prachtige Laudate Dominum van Mozart. Emma Ulrich speelt op de vleugel en Femke Leek zingt een aantal solopartijen. De toegang is vrij, maar na afloop wordt een deurcollecte gehouden. De uitvoering duurt ongeveer een uur, komt allen!